Protecţia datelor cu caracter personal

    Lucrăm la această pagină, astfel încât să ne asigurăm că informarea cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră personale va fi completă și corectă, în raport cu noile prevederi introduse de Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), aplicabile începând cu data de 25.05.2018. În tot acest timp, Direcţia Publică Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Alba prelucrează datele dumneavoastră la standarde înalte de securitate și vă respectă întocmai drepturile conferinte de Regulament. Responsabilul cu protecția datelor desemnat la nivelul direcției noastre poate fi contactat la telefon 0258.810.452. Informații utile în legătură cu impactul noului cadru normativ adoptat la nivel european pot fi obținute prin accesarea site-ului internet al Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), la adresa http://dataprotection.ro, iar textul regulamentului poate fi accesat la adresa https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679.