Informaţii de interes public

1. Organigrama (anexa 1) ;
2. Bugetul şi surse de finanţare (anexa 2) ;
3. Regulamentul de organizare şi funcţionare (anexa 3) ;
4. Lista cuprinzând categoriile de documente gestionate de instituţie (anexa 4) ;
5. Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Direcţiei
     Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Alba (anexa 5)
;
6. Programul de funcţionare (anexa 6) ;
7. Modalităţi de contestare a deciziei instituţiei în situaţia în care persoana se
     consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes
     public solicitate (anexa 7)
;
8. Responsabil de informarea publică directă (anexa 8) ;
9. Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 544/2010 (anexa 9) ;
10. Transparenţa veniturilor salariale (anexa 10) ;
11. Taxe speciale pentru unele activităţi de stare civilă (anexa 11) ;
12. Codul de conduită etică (anexa 12) ;