Consiliul Judeţean Alba

Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date

Primăria Alba Iulia

Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal