Stare civilă

1. Transcrierea certificatelor şi extraselor de stare civilă procurate din străinătate - aici ;
2. Schimbarea numelui de familie şi a prenumelui pe cale administrativă - aici ;
3. Eliberarea certificatelor de stare civilă - aici ;
4. Rectificarea actelor de stare civilă - aici ;
5. Divorţul prin acordul soţilor - aici ;
6. Înscrierea de menţiuni privind schimbarea numelui și/sau prenumelui, primite din străinătate - aici ;
7. Înscrierea menţiunii de căsătorie și desfacerea acesteia prin divorț pronunțat în străinătate - aici ;
8. Procurarea și transmiterea în străinatate a certificatelor de stare civilă - aici ;
9. Eliberarea certificatelor de atestare a domiciliului și a cetățeniei române - aici ;
10. Rectificarea actelor de stare civilă române întocmite ca urmare a transcrierii/înscrierii în registrele de
stare civilă române a certificatelor sau extraselor de stare civilă încheiate în străinătate - aici
.