Eliberarea certificatelor de atestare a domiciliului și a cetățeniei române

Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date eliberează certificate de atestare a domiciliului și a cetățeniei române, care urmează să fie folosite în străinătate, în scopul valorificării unor drepturi sau al apărării intereselor cetățenilor români.
Cererile pentru eliberarea acestor certificate vor putea fi primite atât de Serviciile Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor, cât și de oficiile de stare civilă, însoțite de chitanța privind plata taxei consulare, în valoare de 22 lei care se achită anticipat la unitățile C.E.C. sau la Trezorerie, timbrul fiscal de 4 lei reprezentând taxa de cerere și copia actului de identitate al persoanei care solicită eliberarea acestui document.
Cererea de eliberare a certificatelor se poate face în nume propriu sau prin împuternicit cu procură specială, autentificată în țară, de un notar public, iar în străinătate, de misiunea diplomatică sau de oficiul consular al României din statul de reședință.
Certificatele de atestare a domiciliului și a cetățeniei române se eliberează în conformitate cu prevederile O.G.R. nr. 33/2002 (publicată în Monitorul Oficial nr. 88/02.02.2002), aprobată prin Legea nr. 223/2002 (publicată în Monitorul Oficial nr. 290/29.04.2002), precum și cu cele ale H.G. nr. 220/2006 pentru aprobarea Normelor de lucru privind procurarea și transmiterea în străinătate a certificatelor și extraselor de pe actele de stare civilă, precum și a datelor cu privire la domiciliul și reședința unor persoane (Mon. Of. nr. 205/06.03.2006).