Eliberarea certificatelor de stare civilă

Certificatele de naştere şi de căsătorie se eliberează titularilor sau reprezentanţilor legali ai acestora. Certificatele de stare civilă se pot elibera şi altor persoane îndreptăţite.
Cererea se depune la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau, după caz, la primăria unităţii administrativ-teritoriale care are în păstrare registrul de stare civilă sau de la domiciliul ori reşedinţa petiţionarului.
Certificatele de deces se eliberează membrilor familiei sau altor persoane îndreptăţite.