Înscrierea mențiunii de căsătorie și desfacerea acesteia prin divorț pronunțat în străinătate

În conformitate cu prevederile art. 46 si 47 din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, modificările intervenite în statutul civil al cetăţenilor români aflaţi în străinătate se înscriu de ofiţerul de stare civilă prin menţiune pe marginea actelor de stare civilă, cu aprobarea Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date.
Înscrierea divorţului pronunţat în străinătate, privind un cetăţean român, se face numai după ce hotărârea străină, definitivă şi irevocabilă, a fost recunoscută de către instanţa competentă din România, conform prevederilor art. 166 şi 170 din Legea nr. 105/1992. În situaţia în care hotărârile de divorţ sunt pronunţate în state membre ale Uniunii Europene, acestea sunt recunoscute de plin drept în România.
Cererea prin care se solicită înscrierea menţiunilor de căsătorie şi de desfacere a acesteia prin divorţ, se depune, personal sau prin împuternicit cu procură specială, la primăria care are în păstrare actul de naştere al soţului care solicită înscrierea acestora, iar în situaţia în care căsătoria a fost înregistrată în România, cererea de înscriere a menţiunii de desfacere a acesteia prin divorţ se depune la primăria care are în păstrare actul de căsătorie.