Înscrierea de mențiuni privind schimbarea numelui și/sau prenumelui, primite din străinătate

În conformitate cu prevederile art. 47 din Legea nr. 119/1196 cu privire la actele de stare civilă, republicată, „Modificările intervenite în statutul civil al cetăţenilor români aflaţi în străinătate se înscriu de ofiterul de stare civila prin menţiune pe marginea actelor de stare civilă, cu aprobarea Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date.

Înscrierea acestor menţiuni se face în baza cererilor adresate misiunii diplomatice sau oficiului consular de carieră al României acreditat în statul de reşedinţă, sau primăriei care are în păstrare actele de stare civilă ale solicitanţilor.

Cererea va fi însoţito de următoarele documente:
- documentul de schimbare a numelui şi/sau prenumelui, emis de autorităţile străine, în original şi copii (o copie va ramâne la cerere şi câte o copie la fiecare din certificatele ce urmează a fi schimbate);
- traducerea legalizată a documentului, în original şi copii (o copie va ramâne la cerere şi câte o copie la fiecare din certificatele ce urmează a fi schimbate); traducerea se va face la un notar public din ţară, la misiunea diplomatică ori oficiul consular de carieră al României din ţară de reşedinţă a solicitantului său la un notar străin, în acest din urmă caz trebuind să fie aplicată Apostila, conform Convenţiei cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 05.10.1961, la care România a aderat prin O.G. nr.66/1999, aprobată prin Legea nr.52/2000, cu modificările şi completările ulterioare;
- fotocopia certificatului de naştere şi/sau căsătorie al persoanei pentru care se solicită înscrierea menţiunii;
- fotocopia paşaportului emis de autorităţile române sau după caz, străine, al persoanei reprezentate.

Cererea de înscriere a menţiunii se poate face în nume propriu sau prin împuternicit cu procură specială. Procura va fi dată la un notar public din ţară, la oficiul consular de carieră al României din ţara de reşedinţă sau la un notar din străinătate, dar care să aibă aplicată Apostila conform Convenţiei de la Haga din 1961. În procură este necesar să se facă referire, în mod expres, la faptul că persoana împuternicită îi reprezintă pe solicitanţi, atât în vederea depunerii documentelor, pentru înscrierea menţiunii, cât şi a ridicării noilor certificate de la oficiile de stare civilă unde sunt înregistrate actele de stare civilă ale acestora.