Procurarea și transmiterea în străinătate a certificatelor de stare civilă

În conformitate cu prevederile art.11 alin.(5) şi (6) din Legea nr.119/1996, republicată, au fost emise NORMELE DE LUCRU privind procurarea şi transmiterea în străinătate a certificatelor şi extraselor de pe actele de stare civilă, precum şi a datelor cu privire la domiciliul şi reşedinţa unor persoane, care au fost aprobate prin H.G. nr.220/16.02.2006, publicate în M.Of. al României, Partea I, nr.205/06.03.2006.
Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date (D.E.P.A.B.D.), prin Serviciul Central de Stare Civilă, întreprinde măsuri pentru procurarea şi transmiterea certificatelor de stare civilă – de naştere, de căsătorie şi de deces – la cererea următoarelor categorii de persoane fizice:
a) străinii, ale căror acte şi fapte de stare civilă s-au produs şi s-au înregistrat în România, care s-au adresat misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale acestor ţări, acreditate în România;
b) cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate, care s-au adresat misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare de carieră ale României sau Ministerului Administraţiei şi Internelor.